• Tarih: 14.06.2021
  • Yazar:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Bilindiği üzere 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bugünkü (14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı) Resmi Gazete'de ise 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 7326 sayılı Kanunun 9. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına balı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Genel Tebliğin tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-7326-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1
Diğer Makaleler