• Tarih: 28.04.2021
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak Aslanpınar

AYM'nin Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin İptal Kararı

Bir ihalenin uluslararası ihale kabul edilerek damga vergisi ve harç istisnasına tabi tutulabilmesi için “o ihaleye yabancı firmalarca da teklif verilmiş olma şartı”na ilişkin Damga Vergisi Kanunu’nda (ek md. 2/4) ve Harçlar Kanunu’ndaki (ek md. 1/4) hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karar, devam eden ve yeni başlayacak ihale süreçlerinde uygulanması gerektiği gibi, doğru hukuki yöntem izlenmesi kaydıyla, geçmişte ödenmiş damga vergisi ve harçların faiziyle iadesi sonucunu da doğurabilecektir. Kararın gerekçesindeki “hukuki öngörülebilirlik” ve “belirlilik” vurguları da hukuk devleti adına memnuniyet vericidir.

İlgili kararın metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/aym-nin-doviz-kazandirici-faaliyetlerde-damga-vergisi-ve-harc-istisnasina-iliskin-iptal-karari
Diğer Makaleler