• Tarih: 19.01.2023
  • Yazar: Stj. Av. Amine KARAAĞAÇ & Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

Avukatlar, mali müşavirler ve diğer serbest meslek erbabı mükelleflere POS cihazı zorunluluğu getirilecek

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler(anonim, limited, komandit, kollektif ve kooperatif şirketler) ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere(avukat, hekim, mali müşavir, tahkim hakemi... vb.) iş yerlerinde POS cihazı bulundurmaları zorunluluğu getirilmesi bu tebliğ taslağı ile öngörülmüştür.

İlgili tebliğ taslağı uyarınca POS cihazı bulundurma zorunluluğu 01.04.2023 tarihinden itibaren başlamaktadır. İlgili tebliğin uygulama tarihinden sonra birinci sınıf deftere geçen tüccarlar ve başlangıç tarihinden sonra işe başlayanlar; işe başlama tarihinden en geç 1 ay içerisinde POS cihazı bulundurmak zorundadırlar. 

Daha önce EFT-POS özellikli cihazları kullananların bu tebliğ kapsamında ayrıca yeni bir POS cihazı almaları gerekmeyecektir.

İlgili tebliğ hükmüne uymayanlara Vergi Usul Kanunu uyarınca öngörülen cezalar verilecektir.

Tebliğ taslağının tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/avukatlar-mali-musavirler-ve-diger-serbest-meslek-erbabi-mukelleflere-pos-cihazi-zorunlulugu-getirilecek
Diğer Makaleler