• Tarih: 22.06.2021
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak Aslanpınar

Anayasa Mahkemesi: “Hem eşten hem babadan dolayı ölüm aylığı alınabilir.”

Anayasa Mahkemesi: “Hem eşten hem babadan dolayı ölüm aylığı alınabilir. Bu durumun Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle iadesi talebi mülkiyet hakkının ihlalidir.” (Anayasa Mahkemesi’nin 21.04.2021 tarihli ve 2017/31861 B. No.lu Kararı)

Kararın gerekçesinde “aynı kanun hükmüne ilişkin farklı iki yorumun yürürlükte olmasının ve bu yorumlarım birbirine geçerlilik sağlayacak şekilde içtihadın birleştirilmemesinin öngörülebilirliği zayıflattığı” belirtilerek başka uyuşmazlıklar bakımından bireysel başvuru konusu yapılabilecek örnek bir karar verilmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/anayasa-mahkemesi-hem-esten-hem-babadan-dolayi-olum-ayligi-alinabilir
Diğer Makaleler