• Tarih: 13.11.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Burak Aslanpınar & Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

7464 sayılı Kanununa (AIRBNB Yasası) İlişkin Uygulanacak İdari Yaptırımlara Dair Tablolar

2 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7464 sayılı Kanun ile konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yeni düzenlemler getirilmiş ve ağır idari yaptırımlar öngörülmüştür. Söz konusu idari yaptırımlara ilişkin izin belgesi olanlara ve olmayanlara ilişkin tarafımızca hazırlanan tablolar şu şekildedir:

 2023-11-13_15-20-49 2023-11-13_15-24-37 

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/7464-sayili-kanununa-airbnb-yasasi-iliskin-uygulanacak-idari-yaptirimlara-dair-tablolar
Diğer Makaleler